Sunday, February 13, 2011

kata-kata semangat

"Bangsa yang dapat meneruskan kelangsungan dan mengekalkan tamadun agungnya adalah bangsa yang tidak memutuskan dirinya dengan akar sejarah malah senantiasa menghargai perngorbanan generasi terdahulu".

Manusia dan sejarah adalah saling memerlukan sebagai panduan dan rujukan untuk maju ke hadapan agar tidak mengulangi kesilapan dan mencipta sejarah yang gemilang yang juga akan diingati oleh generasi seterusnya.

No comments: