Tuesday, July 12, 2011

JANGAN SALAH GUNA ARTIKEL 10 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN.

Yg suka bicara soal demo/ berhimpun ni hak seorg rakyat dibawah artikel 10..harap baca sepenuhnya
terutama fasal 10(2)

Artikel 10.
Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan.
(1) Tertakluk kepada fasal (2), (3) dan (4);
(a) Tiap-tiap warganegara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran;
(b) Semua warganegara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata;
(c) Semua warganegara adalah berhak menubuhkan persatuan.
(2) Parlimen boleh dengan undang – undang menggunakan:
(a) Ke atas hak-hak yang diberi oleh perenggan (a) Fasal (1), apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, perhubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain, ketenteraman awam untuk melindungi keistimewaan-keistimewaan parlimen atau mana-mana Dewan Negeri atau untuk mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan mengapi-api supaya dilakukan sesuatu kesalahan;
(b) Ke atas hak yang diberi oleh perenggan (b) Fasal (1), apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau ketenteraman awam;
(c) Ke atas hak yang diberi oleh perenggan (c) Fasal (1) apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam atau akhlak.
(3) Sekatan-sekatan ke atas hak menubuhkan persatuan yang diberi oleh perenggan (c) Fasal (1) boleh juga dikenakan oleh mana-mana undang-undang mengenai buruh atau pelajaran.
(4) Pada mengenakan sekatan-sekatan demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di bawah Fasa (2) (a) , Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang perbuatan mempersoal apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan yang ditetapkan atau diperlindung oleh peruntukan Bahagian 3, perkara 152, 153 dan 181 berhubung dengan pelaksanaannya sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu.

info : Jabatan Penerangan.

No comments: